Återvändsväg

Infartsparkering

Post

Hjälptelefon

Radiostation för vägtrafik­information

Akutsjukhus

Industriområde

Järnvägsstation

Busstation

Flygplats

Brandsläckare

Handelsområde