Tung lastbil

Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Personbil

Personbil med tillkopplad släpkärra

Buss

Traktor och motorredskap klass II

Motorcykel

Cykel och moped klass II

Släpkärra

Gående

Rörelsehindrade

färja

Personfärja

Laddplats