Gul pil eller pilar

Blinkande gul

Gul

 

Rött blinkande ljus

Röd + gul

Gult blinkande

Grön pil

Grön

S – STOP

S+vågrätt streck

Rött blinkande ljus

Rött fast ljus

Röd

Rött kryss

Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

Lodrätt streck eller pil