Yrkesförarkompetens och yrkeskompetensbevis är viktiga i många länder och områden för att säkerställa att yrkesförare har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att köra kommersiella fordon på ett säkert och professionellt sätt. Nedan är en översikt över begreppen och vad de innebär:

Yrkesförarkompetens (YKB):

Yrkesförarkompetens är en standard för kompetens och utbildning för yrkesförare av kommersiella fordon som lastbilar och bussar. Den infördes för att höja säkerheten på vägarna och förbättra yrkesförarnas färdigheter. För att uppnå Yrkesförarkompetens måste förare genomgå en grundutbildning och regelbundna fortbildningskurser.

Yrkeskompetensbevis (YKB):

Yrkeskompetensbeviset (YKB) är ett dokument som utfärdas till yrkesförare som har slutfört den krävda utbildningen och uppfyllt kraven för Yrkesförarkompetens. Beviset utfärdas efter att föraren har genomgått en grundutbildning samt regelbundna fortbildningskurser som krävs under en femårsperiod.